Zorgverlener

Een wezenlijk deel van To be Me is om mezelf te zijn in contact met cliënten.

Met als doelstelling dat ook zij in vrijheid zichzelf kunnen zijn. Werken met meervoudig gehandicapte mensen vraagt van mij om in de praktijk te brengen wat ik als coach overbreng. Mezelf zijn. Al acht jaar is Zorgverlening/ Ondersteuning van gehandicapten die extra zorg behoeven een part-time invulling van mijn bedrijf. Ik doe het werk met heel veel plezier en het is gebleken dat het wederzijds goed doet.

De combi coach – zorgverlener is zo gegroeid vanuit mijn werkhistorie als therapeut – coach. De holistische visie heeft mij altijd aangesproken. Heel de mens. In mijn eerste opleiding Oefentherapie Mensendieck ging over het holistische, de samenhang, in het bewegingsapparaat. Mijn studies psychologie, Haptonomie en Voice Dialogue en later ook De Helende Reis en Integratie Baby therapie hebben me geschoold in het psychische aspect. In al mijn praktische en diepgaande trainingen stond de eigen beleving en doorleving centraal. Mijn gevoelens herkennen, erkennen en honoreren, mijn emoties begrijpen en mijn emotionele belasting ontdekken en verwerken.

Mijn persoonlijk proces heeft mij geleid naar onontgonnen psychosomatisch terrein: De periode in het leven waarin wij als mens de grootste ontwikkeling en groei doormaken van ons hele leven, de meest afhankelijke periode; de zwangerschaps- en geboorte- en babytijd. De tijd dat wij woordeloos dienen duidelijk te maken hoe wij ons voelen en wat wij nodig hebben. Ik heb mij diepgaand beziggehouden met deze tijd en dit volledig afhankelijke doorleefd. Het blijkt dat ik daardoor heel gemakkelijk contact maak en begrip heb voor mensen die gehandicapt, vaak levenslang deze afhankelijkheid met zich meedragen. Komt bij dat bij meervoudig gehandicapten juist in deze beginperiode veel verkeerd is gegaan en mogelijk veel emotioneel leed of fysieke trauma’s zijn meegemaakt die vaak niet het begrip krijgen die het nodig heeft.

Daardoor is deze tak van To be Me ontstaan en heb ik de waarde van deze contacten leren kennen. Juist deze mensen zijn vaak intens puur, hebben een andere wijsheid ontwikkeld, kwaliteiten waar wij als mens wat van kunnen leren. Zoals blijmoedigheid, vergevingsgezindheid, los kunnen laten, direct emoties uiten, voor zichzelf opkomen en ze voelen heel veel.

Ik heb ervaring met autisme bij kinderen, meervoudig gehandicapten, epilepsie, mensen die door zuurstofgebrek bij de geboorte mentaal gehandicapt zijn, slechtziendheid etc. Ik ben inzetbaar voor dagelijkse zorg als naar bed brengen, uit bed halen, eten geven, huishoudelijke activiteiten, leerondersteuning en andere ADL-aspecten. Ik bied daginvulling, binnen- en buitenshuis activiteiten en heb het vermogen om de zijnskwaliteit te bevestigen. Ik maak verbinding en waardeer de ander als een heel en waardevol persoon.