Primaire reflexen

Testen en herstel primaire reflexen.

Optimaliseren van de primaire reflexen, zodat je kind het gevoel heeft erbij te horen, capabel te zijn, zich kan concentreren en uiten.

In onze prenatale en primaire baby- en kindertijd zijn reflexen ingebouwd. Deze reflexen dienen tijdelijk actief te zijn, om nieuwe bewegingsmogelijkheden te genereren. Als de nieuwe beweging is ingelijfd, wordt de reflex weer op non-actief gezet; afgesloten. Als er binnen de actieve periode van de primaire reflex een trauma optreedt, wordt de reflex niet goed afgesloten en blijft dus actief. Dit kan de normale ontwikkelingsgang van een kind in de weg staan.

De geboorte kan als trauma zijn ervaren waardoor reflexwerking wordt verstoord. Ook voor de geboorte, in de prenatale tijd, kan de ongeborene trauma’s hebben opgedaan die de werking van de primaire reflexen hebben ontregeld. Waardoor een reflex niet adequaat afgesloten wordt.

Met lichaamstesten kan worden bekeken of er sprake van primaire reflexen. Als dat het geval is dan zullen de ontremde reflexen de eigen beweging in de weg zitten. Met behulp van een healing kan de reflex afgesloten worden, zodat hij niet blijft storen.

Er zijn een achttal basis primaire reflexen. Met een reflex-sessie kan aandacht worden besteed aan de optimalisering van de reflexen.

Voorbeelden van primaire reflexen die niet naar behoren werken:

TLR Tonische Labyrint Reflex is zinvol na de geboorte. Als er over het achterhoofd wordt gestreken, is de reflex om het hoofdje op te tillen en de armpjes te strekken, de spierkracht wordt ingezet en de balans geoefend. Als het hoofd buigt treedt de ruststand weer reflexmatig in. Als deze reflex actief blijft is het voor een schoolkind bijna ondoenlijk om zich te concentreren op schoolbord en schrift. Bij het kijken op het bord wordt de spieralertheid geactiveerd, de overgang naar eigen schrift op de bank, ofwel buigen, brengt de ruststand. Ofwel concentratieverlies. Hier is een constante aan-uit schakelaar actief die schoolwerk enorm belast.

De eerste reflex de TR – de Terugtrek Reflex is er één waarbij een vruchtje zich laat dragen in het vruchtwater. De functie is om als mens gevoelig te worden voor prikkels van buitenaf. Opvolgende reflexen zorgen ervoor, dat je vervolgens adequaat kunt reageren op deze prikkels. Dat kost veel meer moeite als het meebewegen in volle kracht actief blijft. Als in een beginstadium van de zwangerschap verstoringen zijn geweest kan deze primaire reflex actief blijven. Dat kan zich uiten in ‘het vermijden van contact, moeite hebben met bewuste keuzes maken, dat wat je doet onevenredig veel moeite kost, het gevoel dat je er nooit bij hoort.’

In mijn werk met gehandicapten zie ik dat vaak de Palm-Zuig-Reflex niet is afgesloten. De Palm-Zuig-Reflex ontstaat al voor de geboorte en is o.a. van belang bij borstvoeding waardoor de tong voorin de mond blijft of de tong uit de mond gaat. Met het afsluiten van de PZR, kan een aspect als ‘kwijlen’ enorm verminderen. Ook de kaakkramp neemt af, wat het eten vergemakkelijkt.