De Prenatale Opstelling

Fundamenteel herstel van de basis

Als er sprake is geweest van trauma’s voor-, tijdens- of na de geboorte

Bij Divine Homesickness: Als de vraag speelt: ‘Wat doe ik hier op deze aarde’

Als je chronische klachten hebt, die onoplosbaar lijken

Als er blokkades zitten in het contact met ouders en familie, of contacten zijn verbroken.

Voor de geboorte liggen waardevolle sleutels voor herstel

Voorbeelden van vroege trauma’s:

Navelstreng om de nek. Vroeggeboorte. Keizerssnede. Stuitligging. Geboren na een beladen zwangerschap. Niet gewenst. Verlies van dierbaren in of buiten de buik (rouw). Tweelingen-thematiek. Hoge bloeddruk van de moeder. Zwangerschapsvergiftiging. Medicijnen, drugs, alcohol. Stress van de ouders. Tweede of derde generatiethematiek. Genderthematiek (bv. ze wilden een meisje, je bent een jongen).

In een Prenatale Opstelling stel je je vader en moeder en jezelf op, en je persoonlijke hulpbronnen.

De hulpbronnen: De placenta staat voor voeding, de navelstreng voor flow, het huidsmeer voor veiligheid, vruchtwater voor bewegingsvrijheid en het vruchtvlies voor verbinding door communicatie van binnen- en buitenwereld.

In de Prenatale Opstelling staat het ongeboren kind centraal. De ouders worden opgesteld omdat zij voorwaardelijk zijn voor optimale ontwikkeling. Als zij bijv. het kind niet onvoorwaardelijk accepteren, dan werkt dit door in de hulpbronnen. De persoonlijke hulpbronnen worden zorgvuldig op de ongeboren vrucht afgestemd. Dat maakt zelfstandig, vrij en blij en bekrachtigt de zin om geboren te worden, de levenslust.

Het is een fascinerend gegeven dat ieder ongeboren kind, iedere pasgeboren baby volledig afhankelijk is, maar alleen als aan de behoeften niet wordt voldaan gaat het kind zich afhankelijk voelen. In deze afhankelijkheid gaan de voelsprieten naar buiten richten en wordt hoog-gevoeligheid geactiveerd.

Je zou kunnen stellen dat in de buik het script wordt geschreven voor de geboorte, en dat daar de basis ligt voor het epos van het leven. De Prenatale Opstelling biedt kans om dit script, met terugwerkende kracht, te herschrijven. Dit leidt tot basaal herstel en een solide fundament om je blauwdruk te gaan leven.

Baby Beeldje
Eitje
Cel Splitsing
Fetus
Grotere Fetus

Als een zwangere vrouw, een aanstaande moeder, niet aanwezig is in het bekkengebied, haar eigen onderwereld, zal ze haar eigen basis niet aanbieden aan het kind in wording. Dit is de eerste indruk van gedragen worden en een kind registreert dit. Tekort aan fysieke aanwezigheid van de moeder maakt het moeilijker voor het ongeboren kind om zijn/haar eigen basis in te lijven.

Dus een waardevolle tip voor aanstaande ouders: Hoe meer je je bewust bent van je eigen totaliteit van lichaam en geest, hoe meer veiligheid je biedt voor het ongeboren kind. Ook als het kind al geboren is, kan het voor de baby een wereld van verschil inhouden als je als ouder ook goede zorg hebt voor jezelf. De valkuil loert om alle aandacht te richten op de baby. Als ouder ben je superbelangrijk!