Workshop Prenatale opstelling

 Dagworkshops Prenatale Opstellingen 

Zaterdag 23 maart 2024,  zaterdag 18 mei 2024 en 

zaterdag 5 oktober 2024

                                                                         Gegeven door Joke Lamers en Anne-Marie Lamers

Heb je moeite om je thuis te voelen in dit leven, kost het je moeite om voorwaarts te gaan, wordt je gehinderd door angsten, niet te verklaren verdriet en geëmotioneerdheid?  De kans is groot dat er een samenhang is met je levensbegin. Heb je een kind dat een valse start heeft gehad, die vanaf de geboorte al worstelt met het leven, bijv.  met overmatige woede-uitbarstingen, of ongezonde lethargie: ook voor je eigen kind (of met je eigen kind) kan aandacht voor geboortetijd een helend effect hebben. Met een Prenatale Opstelling worden primaire verbindingen hersteld, de hulpbronnen van het ongeboren kind geoptimaliseerd (; deze hulpbronnen blijven levenslang energetisch actief. Van groot belang dus dat ze goed werken) en fundamenteel herstel ingezet.

Voor iedere therapeut of coach is het van meerwaarde om de impact van de Prenatale tijd op het leven te verkennen. Op deze dagen ervaar je de helende kracht van deze bijzondere vorm van systemisch werk.

  Voor de geboorte liggen waardevolle sleutels voor herstel

Storks nest

Voorbeelden van vroege trauma’s: Geadopteerd zijn. Complicaties bij de geboorte. Bijv: Navelstreng om de nek. Vroeggeboorte. Keizerssnede. Stuitligging. Geboren na een beladen vorige zwangerschap.  Verlies van dierbaren in of buiten de buik (rouw). Tweelingen-thematiek. Alleengeboren tweelingenthematiek. Hoge bloeddruk van de moeder. Zwangerschapsvergiftiging. Medicijnen, drugs, alcohol. Stress van de ouders. Oorlog. Tweede of derde generatiethematiek. Genderthematiek (bv. ze wilden een meisje, je bent een jongen). 

In de Prenatale Opstelling staat het ongeboren kind centraal. En wordt alles in het werk gesteld om de prenatale tijd en de persoonlijke hulpbronnen te optimaliseren. *De hulpbronnen worden op de ongeboren vrucht afgestemd. Dat maakt zelfstandig, vrij en blij en bekrachtigt de zin om geboren te worden, de levenslust. De aanwezigheid van de ouders is een belangrijke voorwaarde voor optimale ontwikkeling van de ongeborene. 

*De hulpbronnen zijn: De placenta  – voor voeding, de navelstreng – voor flow, het huidsmeer – voor veiligheid, vruchtwater – voor bewegingsvrijheid en het vruchtvlies – voor verbinding door communicatie van binnen- en buitenwereld. 

Je zou kunnen stellen dat in de buik het script wordt geschreven voor de geboorte, en dat daar de basis ligt voor het epos van het leven. De Prenatale Opstelling biedt kans om dit script, met terugwerkende kracht, te herschrijven. Dit leidt tot basaal herstel en een solide fundament om je blauwdruk te gaan leven.

Praktisch: Het is fijn om prettig zittende kleding te dragen. 

EitjeCel SplitsingFetusGrotere Fetus                             

 •  Prijs:        80 Euro  voor deelname aan de workshop         
 •                   200 Euro  voor deelname mét persoonlijke Prenatale Opstelling van 2 uur
 •                            Voor de lunch dien je zelf zorg te dragen. Koffie, thee en hapjes inbegrepen
 • Waar:               Centrum aan het Spaarne, Spaarne 112A in Haarlem, ruimte 6, bel 6
 • Tijd:                  Zaterdag 23 maart 2024 van 9.00 uur tot 17.30 uur. Uitloop tot 18.00 uur
 •                            Zaterdag 18 mei 2024 van 9.00 uur tot 17.30 uur. Uitloop tot 18.00 uur   
 •                            Zaterdag  5 oktober 2024 van 9.00 uur tot 17.30 uur . Uitloop tot 18.00 uur       
 • Aanmelden: Bel Joke Lamers  06-40562790 of mail  info@tobeme.nl    
 • Meer info op www.tobeme.nl.  
 • Groepsgrootte maximaal 10 deelnemers. 
 • Ook mogelijk om de Opstelling individueel te boeken
 • Een prenatale Opstelling kun je ook doen voor een van je kinderen