Methoden

Als je je klachten basaal wilt oplossen; fundamenteel de verandering wilt inzetten, dan bij je bij To be Me aan het goede adres.

De methoden waarmee gewerkt wordt zijn doeltreffend. Het pakket van methoden en technieken die ik als coach kan inzetten, hebben allen tot doel het vertrouwen in je eigen lichaam en in jezelf te herstellen. Inzicht op te doen. Eigen lichaamswijsheid aan te spreken om…Emotionele lading die je belast te ontladen. Weer in balans te komen, balans van zijn en doen, van geven en ontvangen, zodat je in je kracht kunt gaan staan en functioneren zoals je werkelijk bent.

In een introductiegesprek wordt gekeken naar de thematiek en gekozen voor een pakket op maat.

Wat is je hulpvraag?

Soms zul je een duidelijk beeld hebben waarvoor je komt en welke behandelvorm jouw voorkeur heeft. Bijv, een Helende Reis om stil te staan bij het overlijden van een ouder in je jeugd. Of Voice Dialogue om je pleasergedrag te belichten en in balans te brengen. Een Prenatale Opstelling als je weet dat je niet gewenst was als kind en je je je hele leven al te veel voelt. Een pakket Haptonomie als je weet dat je meer in je hoofd zit dan in je lijf, bijv, als je met de navelstreng om je nek, blauw , bent geboren.

Het komt ook voor dat ik naar aanleiding van ons gesprek een voorstel doe voor een pakket van behandeling, waarbij er verschillende methodes ingezet worden. Bijv eerst het vierluik Hapto, voor het ervaren, erkennen en honoreren van je lichaamsgevoel, een Theta healing om je vrij te maken van belemmerende overtuigingen en dan nog een Prenatale Opstelling voor het herstel van je persoonlijke hulpbronnen.

Hieronder staan de basismethoden waar ik gebruik van maak kernachtig aangestipt. Naast die basismethoden maak ik gebruik van de methode van Focussing (Emile Gendlin) en Familieopstellingen (Systemisch werk individueel – grondlegger Bert Hellinger) en visualisatietechnieken als dat passend is binnen een behandeltraject

 

Prenatale Opstelling

Tekening fetusIn de Prenatale Opstelling wordt de tijd voor de geboorte opgesteld (van jezelf of van je eigen kind.) Gaat om fundamenteel herstel, door het optimaliseren van de persoonlijke hulpbronnen. (Ontwikkeld door Joke Lamers in 2013)

Haptonomie

Vertrouwd worden met je eigen lichaam, lichaamssignalen, lichaamsgevoel. Laat je voelen wie je bent. (Ontwikkeld door Frans Veldman senior)

Blauwdrukbehandeling

Bekrachtiging van de persoonlijke blauwdruk, door stil te staan bij je persoonlijke energieveld. Zorgt ervoor dat je energie vrijelijk kan stromen.  (Ontwikkeld door Joke Lamers in 2011)

De Helende reis

Met een Helende Reis wordt de angel uit blokkades uit de diepte gehaald, zodat je je weer vrij kunt verbinden met de stroom van het leven. (Ontwikkeld door Brandon Bays)

Voice Dialogue

Geeft inzicht in de breedte en diepte. Door je overlevingskwaliteiten te leren kennen en ruimte te maken voor verstoten kanten of de kwaliteiten die slechts rudimentair ontwikkeld zijn, valt het oordeel weg en kan je je volledig ontplooien. (Ontwikkeld door Hal Stone en Sidra Winkelman)

Theta-healing

Het vrij maken van belemmerende overtuigingen. Overtuigingen die je kunt hebben opgebouwd tijdens je leven, meegekregen uit je ouderlijn, die in je historische pakket zitten of overtuigingen die je ziel belasten. In een thetahealing breng je deze overtuigingen aan het licht om ze vervolgens te ontmantelen en healing toe te passen.  Deze belemmerende overtuigingen doen geen recht aan wie je wezenlijk bent. (Ontwikkeld door Vianna Stibal)

Prenatale Opstelling (Ontwikkeld door Joke Lamers in 2013)

In een Prenatale Opstelling (het opstellen van de tijd in de baarmoeder) worden de prenatale hulpbronnen opgesteld, de ouders, het ongeboren kind, mogelijke meerlingvruchten, plus oudere broers en zusjes. De Prenatale hulpbronnen zijn: de placenta, de navelstreng, het huidsmeer, het vruchtwater en de vruchtvliezen. Dit zijn de lichaamseigen hulpbronnen, (ontwikkeld vanuit de bevruchte eicel zelf,) die zorg dragen voor optimale groei en ontwikkeling. Als deze elementen optimaal kunnen worden ingezet voor het ongeboren kind, dan is dat de best mogelijke voorbereiding op de geboorte. In deze opstelling wordt daarbij stilgestaan, de verschuivingen die in een Prenatale Opstelling worden aangebracht hebben fundamentele verandering tot gevolg.

Een Prenatale Opstelling kan worden gedaan als herijking van je eigen Prenatale tijd, als je eigen levensbegin om heling vraagt. Het kan ook gedaan worden voor je eigen kind. Vaak komen beide ouders om de prenatale tijd voor hun kind te herstellen. Vanaf een jaar of 7 is het een prachtige helende beleving om dit samen met je kind te doen.  Het is zeer waardevol bij huilbaby’s, bij  navelstreng om de nek, reanimatie bij de geboorte, vroeg geboorten, als de relatie tussen de vader en de moeder schipbreuk heeft geleden, als er emotionele lading zit op tweeling zijn of meerling, Bij tweelinggeboorte waarbij één van de twee overleden is bij de geboorte, of zelf eerder, in de buik:  het verdwenen tweeling syndroom, waarbij de baby als meerling is begonnen in de buik, maar als éénling ter wereld is gekomen, bij medicijn of drugsgewenning van het ongeboren kind.( Morfine, alcohol, harddrugs gebruik van de moeder/vader), als er sprake is geweest van een postnatale depressie van de moeder, als er nooit warmte of steun is ervaren vanuit de ouders.

Een prenatale Opstelling kan worden gedaan voor jezelf, of voor je kind. Ook als het kind al volwassen is. In de prenatale tijd was je als ouder verantwoordelijk voor het welbevinden van jezelf en de baby. Ook met terugwerkende kracht kun je stilstaan bij de basale voorwaarden voor het nieuwe leven.

Nieuw!

Avondcursus Lichaamswijsheid

Vijf inspirerende avonden voor persoonlijke ontwikkeling. Met behulp van Focussing, Voice Dialogue, Visualisatietechnieken, Healingen, Haptonomie, Droomwerk, Creativiteit en mantra’s zingen wordt de lichaamswijsheid aangesproken. Ben je niet blij met jezelf, kom. Ben je onzeker over jezelf, vergeet je jezelf, neem je jezelf niet serieus, vind je jezelf overgevoelig, ben je hooggevoelig, voel je je niet vrij in gezelschap, we gaan spelen met de mogelijkheden die je hebt, met behulp van lichaamsinformatie, om meer vrij de beschikking te krijgen over je persoonlijke talenten. De intentie voor deze reeks avonden is om samen stil te staan bij het levenspad, dat we gaan. Naar elkaar te luisteren, elkaar te ondersteunen en te bevestigen. Waar mogelijk elkaar te helpen om hobbels te nemen, belemmerende overtuigingen los te laten en blinde vlekken boven tafel te krijgen. Mijn naam is Joke Lamers, ik hou me al 35 jaar bezig met de psyche en het lichaam. Ik ben een gedegen opgeleide begeleider. Naast individuele coaching in mijn praktijk To be Me voor levensvrijheid door lichaamswijsheid, zou ik mijn brede kennis nu ook graag in groepsvorm aanbieden. In maart 2016 is mijn eerste boek uitgekomen: Kloppend in je vel. bit.ly/VBB_JokeLamers.

Data: 3 maart, 31 maart, 14 april, 5 mei en 26 mei

Vijf vrijdagavonden van 19.30 tot 22.30

Kosten 100 Euro

Plaats: Centrum aan het Spaarne, Spaarne 112A, ruimte 6, bel 6

Dagworkshop Prenatale Opstellingen

Zaterdag 3 maart, 31 maart en 26 mei

Inschrijving voor nieuwe workshops Prenatale Opstellingen nu mogelijk

Centrum aan het Spaarne, Spaarne 112A, ruimte 6, bel 6

Met Joke Lamers

Kosten: 150 Euro voor deelname met persoonlijke prenatale opstelling

50 Euro voor deelname als representant

In een prenatale opstelling stel je je vader en moeder en jezelf op en je persoonlijke hulpbronnen. De persoonlijke hulpbronnen zijn placenta, navelstreng, huidsmeer, vruchtwater en vruchtvlies. Je persoonlijke hulpbronnen staan in principe volledig in dienst van jouw groei en ontwikkeling tot volwaardig mens. Ze zijn ontwikkeld uit de bevruchte eicel en zijn dus lichaamseigen materiaal. Het inzetten van deze hulpbronnen, die levenslang tot je beschikking staan, maakt je onafhankelijk.

De placenta staat voor voeding, de navelstreng voor aan- en afvoer en daarmee voor de flow, het huidsmeer voor bescherming, vruchtwater voor bewegingsvrijheid en het vruchtvlies voor communicatie met de buitenwereld.

Als al deze elementen optimaal tot hun recht komen dan kun je in vrijheid jezelf zijn. Dat kun je met een prenatale opstelling basaal verkennen. Ouders hebben een hele belangrijke rol om optimale voorwaarden te scheppen, zodat de natuur zijn werk kan doen.

Ruim een jaar heb ik intensief gewerkt met prenatale optellingen individueel. Ik heb kleine en grote wondertjes meegemaakt. Als ouders de opstelling deden voor één van hun kinderen, omdat die met complicaties ter wereld was gekomen, dan zagen ze wezenlijke veranderingen optreden in het kind. Als volwassenen een opstelling deden van hun eigen prenatale tijd, dan kregen ze inzichten in de intenties van hun ouders, de blokkades van hun ouders en oude wrok kon zomaar verdwijnen. Als het vruchtvlies, verantwoordelijk voor de communicatie de buitenwereld niet vertrouwde, dan kon er een ongezonde controle worden uitgeoefend ter bescherming, die dominant te noemen is. Door verschuivingen binnen het systeem kon de buitenwereld anders worden ervaren. Het huidsmeer kon de functie van bescherming weer opnemen, het vruchtvlies weer gaan communiceren in plaats van domineren. En het zelfvertrouwen kon natuurlijk groeien. Verlies van tweelinghelften werd verwerkt, ongelijke voeding van tweelingen werden gecorrigeerd en contacten werden hersteld en harmonischer. Ik ben geraakt door de prachtige verschuivingen die zo basaal door het veld van energie als toverkracht worden uitgedragen, en ik ben er aan toe om dit te gaan delen met meer mensen. Ik vind het een hele eer om dit te delen. Het voelt ook als mijn missie om dit te doen. Ik ben van mening dat Emotionele Trauma’s opgedaan in de Babytijd (ETB’s) niet de aandacht krijgen die ze behoeven, waardoor de oorspronkelijke trauma’s vanuit het onderbewuste een storende invloed kunnen blijven uitoefenen. Een klein voorbeeld is de rouwprocessen in de buik. Het is bekend dat 1 op de 10 baby’s zijn leven in de buik begint als een meerling. 1 op de honderd wordt geboren als een meerling. Dat betekent dat 9 van de honderd baby’s mogelijk een eenzaam rouwproces hebben doorgemaakt. Zou zomaar een diepe eenzaamheid of een neiging tot depressie kunnen verklaren. Een ander klein voorbeeld is de navelstreng om de nek bij de geboorte. Een kind wordt dan bijna gewurgd. Er wordt onvoldoende (of geen) aandacht besteed aan de angst die de pasgeborene mogelijk heeft doorgemaakt. Als je erbij stilstaat is het niet onlogisch dat het kind dit dient te verwerken.

In een prenatale opstelling word gekeken wat er nodig is om de hulpbronnen optimaal in te kunnen zetten. De ouders zijn hier voorwaardelijk. Als zij het kind niet willen of niet accepteren, dan werkt dit door in de hulpbronnen.

Ik vind het een fascinerend gegeven dat ieder ongeboren kind en iedere pasgeboren baby volledig afhankelijk is, maar alleen als aan de behoeften niet wordt voldaan gaat het kind zich pas afhankelijk voelen van de ouders, en gaan de voelsprieten teveel naar buiten staan en wordt de last van hooggevoeligheid geactiveerd.

Bij een prenatale opstelling is de doelstelling dat je zelf centraal komt te staan en dat je hulpbronnen optimale hulp bieden. Dat maakt vrij. Ik ben ervan overtuigd dat in de buik het script wordt geschreven voor de geboorte, en dat daar de basis ligt voor het epos van je leven.

21 december, de langste nacht en de kortste dag. Ik vond het een passende dag om deze workshop te geven. Een rituele dag om stil te staan bij de terugkeer van het licht.

Praktisch: Het is fijn om prettig zittende kleding te dragen.

Koffie en thee zijn inclusief. Lunch dien je zelf zorg voor te dragen.