Trauma levensbegin

Onverwerkte Emotionele Trauma’s in (uit) de Babytijd, werken onbewust door op de rest van het leven!

Als er sprake is geweest van trauma’s in de baby-tijd, dan biedt To be Me de mogelijkheid van fundamentele verwerking. Dit geldt zowel voor fysieke- als voor emotionele trauma’s. Denk bij babytijd aan de tijd vanaf de conceptie tot aan 2 of 3 jaar; de tijd dat je als mens nog niet kan praten.

Trauma’s in de babytijd verdienen onze zorgvuldige aandacht. Niet alleen voor pasgeboren baby’s en kinderen, ook als je al volwassen bent. Trauma’s in de babytijd drukken een stempel op je leven en bepalen vaak onbewust je gedrag. Als volwassene kun je je storen aan je eigen patronen van omgaan met moeilijke situaties. Vaak zijn deze al vanaf het begin aanwezig en liggen daardoor sterk verankerd in je systeem. (Zo kan het zijn dat door een geboorte met de navelstreng om de nek, de verbinding tussen hoofd en lijf verstoord is.

Sommigen zitten vooral in hun hoofd, anderen kunnen moeilijk hun hoofd gebruiken. Het kan dan heel zinvol zijn om lijfelijk de verbinding tussen hoofd en lijf te bevestigen met Haptonomie. Ook kan iemand door die afklemming tijdens de geboorte geleerd hebben, om in crisissituaties NIET te vechten. Bij de geboorte was vechten levensbedreigend. Dan kan assertiviteit iets zijn dat extra aandacht vraagt.) Als je kind druk of boos gedrag vertoont, of juist over-angstig is, dan kan het een nieuw perspectief bieden, als de tijd rondom de geboorte meegewogen wordt. Ook als je kind pasgeboren is, kan het je als kersverse ouders steun bieden, om met een deskundige, stil te staan bij de ingrijpende ervaring van de geboorte van je kind(eren). En samen aandacht te besteden aan de lichaamstaal van de baby. Soms is de bevalling traumatisch geweest voor de moeder. Soms voor moeder en kind. Of voor allemaal. Een bevalling die door ouders, verloskundigen, en artsen als gemakkelijk of goed is beoordeeld, KAN voor de baby als traumatisch zijn ervaren. In een ouder- babysessie kan dat worden verkend. Heel waardevol bijv. bij een huilbaby.

Er kan een afspraak worden gemaakt voor:

  • Herstel van je eigen geboortetijd (met terugwerkende kracht) met een PNO*
  • Herstel van de prenatale tijd van je kind (met terugwerkende kracht) met een PNO*
  • Een ouder-baby-sessie. Aandacht voor de bevalling en samen bekijken en
  • beluisteren, wat de baby te vertellen heeft over zijn levensbegin met lichaamstaal
  • Een lichaamsluistering van moeder en kind, tijdens de zwangerschap

Met een Prenatale Opstelling (PNO)* kun je met terugwerkende kracht je basis fundamenteel herstellen!

De visie achter een PNO is, dat prenataal het draaiboek wordt geschreven, voor geboorte en voor de rest van het leven. Een Prenatale Opstelling is een bijzondere variant op systemisch werken, waarin de tijd voor de geboorte wordt opgesteld. Ouders ongeboren kind en ouders broers en zussen EN, essentieel de prenatale hulpbronnen. Juist die hulpbronnen zijn van groot belang (placenta, navelstreng, huidsmeer, vruchtwater en vruchtvliezen), en worden, met terugwerkende kracht, volledig afgestemd op het ongeboren kind. Daarmee wordt het script herschreven en de basis geoptimaliseerd. Een PNO is een eenmalige sessie, die het leven fundamenteel verandert. Te lang is aangenomen dat baby’s zich niet bewust zijn van gevoelens, zijn gevoelens vergeet én erover heen groeit. Er is wetenschappelijk aangetoond dat een baby méér voelt dan een volwassene. Een baby doet álles met zijn gevoel. Is afhankelijk van gevoel én van anderen. Dat het kind geen woorden kan geven aan zijn gevoel doet daar niets aan af, integendeel.

Fysieke problemen brengen emoties met zich mee. Fysieke trauma’s in de babytijd kunnen zijn opgedaan met de geboorte. Bijv. klem komen te zitten, een hartslag die afneemt, eruit getrokken worden, keizerssnede, medicijnen van de moeder voor- en tijdens de geboorte, verslavende middelen etc etc. De baby initieert de bevalling. Als een baby’tje eerder gehaald wordt, kan dit het ritme en gevoel van timing primair verstoren. Waar tegenwoordig gelukkig steeds meer aandacht voor komt, is het overlijden van andere vrucht(en) tijdens de zwangerschap: Begonnen als een meerling, geboren als een eenling. De ongeboren vrucht kan daarin een heel eenzaam rouwproces doormaken. Fysieke aandoeningen in de begintijd kunnen leiden tot noodzakelijke extra zorg in de couveuse. Tegenwoordig worden ouders volledig betrokken in dit proces. Vroeger was dat niet zo en kan het kind zich heel eenzaam gevoeld hebben. Omstandigheden waardoor de baby niet de voeding binnenkrijgt die hij nodig heeft, kunnen als levensbedreigend worden ervaren door het kind. Het kind kan de situatie niet relativeren. Weet niet wanneer er een einde zal komen aan de tijd van honger. Het kind leeft heel direct, afhankelijk, in het hier en nu. Er is wetenschappelijke onderbouwing dat er een directe samenhang bestaat tussen geboren worden in de tijd van de hongerwinter en voedingsthema’s later in het leven.

Ook direct emotionele traumatische gebeurtenissen zijn van invloed. Is een kind gewenst door vader en moeder. Is het kind gepland of was het ‘een ongelukje’. Is er sprake van doorgegeven leed? Hoe waren de omstandigheden tijdens de zwangerschap? Scheiding van de ouders door bijv. adoptie. Is er sprake geweest van (oorlogs)geweld? Hoe zijn de ouders zelf ter wereld gekomen: Hoe zijn hun onbewuste ervaringen ten aanzien van de afhankelijke babystaat? Hoe zijn vorige zwangerschappen verlopen? Zit de moeder lekker in haar vel?

Als er sprake is van hoog gevoeligheid, dan kan het zo zijn dat een vrouw meer verbonden is met het hogere spirituele, dan met het lagere fysieke; haar lichaam.

Als een vrouw niet aanwezig is in het bekkengebied, haar eigen onderwereld, zal ze haar eigen basis niet aanbieden aan het kind in wording. Dit is de eerste indruk van gedragen worden en een kind registreert dit. Tekort aan fysieke aanwezigheid van de moeder maakt het moeilijker voor het ongeboren kind om zijn/haar eigen basis in te lijven. Dus een waardevolle tip voor aanstaande ouders: Hoe meer je je bewust bent van je eigen totaliteit van lichaam en geest, hoe meer veiligheid je biedt voor het ongeboren kind. Ook als het kind al geboren is, kan het voor de baby een wereld van verschil inhouden als ouders ruimte houden voor zichzelf. De valkuil loert om alle aandacht te richten op de baby. Hoe begrijpelijk ook. Als ouder ben je superbelangrijk!

Wilt u meer informatie?