Mijn visie

Truth: It is free to be me!

Als je jezelf bent ben je het leukste. Helaas ben je dat vaak afgeleerd, jezelf zijn. Je hebt je aangepast. Je gedraagt je zoals het hoort, doet wat er van je verwacht wordt of rebelleert daar juist tegen. Of, je hebt je aangepast aan je eigen ervaringen. Je hebt een overlevingsstrategie waarmee je hebt kunnen overleven, maar die je afhoudt van jezelf zijn. Hoe is het om niet te kunnen uiten, om niet verstaan te worden of niet begrepen. Voor de kwetsbaren in onze samenleving is dit vaak het geval geweest.

Je hebt het recht om jezelf te zijn. Onvoorwaardelijk. Het recht om je eigen kwaliteiten en talenten te ontwikkelen en realiseren. Ieder mens heeft bestaansrecht, ongeacht voorgeschiedenis of staat van zijn. Om het bestaansrecht in te nemen en te zijn en doen zoals je bent, is het van belang dat je volmondig Ja kunt zeggen tegen het leven.

Je gevoel is de levenslijn die richting geeft aan je leven: De gevoelssignalen van binnenuit zorgen dat je je levensbehoeften honoreert of dat anderen jouw gevoelens kunnen respecteren

In contact met de buitenwereld maakt gevoel duidelijk hoe je de verbinding wilt aangaan met de wereld om je heen. Gevoel is de sleutel die je doet openstaan voor je eigen beweging, zodat je kunt staan voor wat je doet.

When: It ain’t easy to be me…

Je bent jezelf niet. Je bent jezelf kwijt, je hebt je ware ik begraven. Je hebt je aangepast. Je wordt geleid door je overlevingsmechanismen. Je bent niet meer vrij om je eigen gevoel te voelen of je eigen gevoel in te zetten. Je voelt niet meer wat er te voelen is of je doet anders dan je voelt. Denken en voelen zijn niet meer op één lijn. Dat leidt tot psychische klachten of lichamelijk protest.

Voorbeelden van overlevingsstrategieën zijn:
– Denken en voelen staan niet op één lij, een rationeel type die zijn gevoel niet erkent.
– Je blijft hangen in een bepaald gevoel, als verzet tegen de realiteit.
– Je gevoeld wordt bepaald door oordeel en afkeuring, of door behoefte aan erkenning.
– Het gevoel van anderen is belangrijker dan jouw gevoel.(Onrechtvaardig).

Then: Experience the value of To be Me

To be Me bevestigt je in je gevoel, nodigt uit om je te ontwikkelen en bekrachtigt en erkent je potentieel.