Trauma-verwerking

Piek-emoties die je niet hebt kunnen uiten en dus delen, slaan naar binnen. Ergens in je lichaam worden de herinneringen die bij die piekemoties horen vastgelegd en sluiten iets af. Je bent iets minder vrij. Een trauma is een onverwerkte emotie die je belast.

Trauma’s kan je hebben opgedaan in je jeugd, in het gezin waar je bent opgegroeid, op school of later. Soms zijn trauma’s niet meer duidelijk aan te wijzen. Het is het lichaam dat signalen geeft. Aanwijzingen dat er iets in je leven om aandacht vraagt. Als we die signalen verstaan, erkennen en honoreren, kan genezing optreden. Met 35 jaar ervaring met lichaamswerk en psychosomatiek, ben ik de mening toegedaan dat trauma-verwerking altijd vraagt om inzicht. Het inzicht HOE.

Bij To be Me krijg je tools voor het HOE.

  •           Tools om ruimte te maken voor gevoel.
  •           voor gevoelsexpressie
  •           om de balans te herstellen
  •           om ingesleten patronen te veranderen
  •           om belemmerende overtuigingen te laten gaan
  •           om je eigen weg te gaan
  •           Om puur jezelf te zijn

Gerichte ervaring opdoen HOE trauma’s te verwerken, is altijd waardevol. Bij To be Me wordt dat meestal als verrassend lichtvoetig ervaren. Gevoel en emoties mogen er zijn, het gaat erom HOE jij daar – veilig en respectvol – ruimte voor weet te maken en mee omgaat. Bij To be Me wordt de uitnodiging geboden om die ruimte in te nemen en de mogelijkheden te verkennen en eigen te maken, zodat je het – als vanzelfsprekend – kunt gaan toepassen. Met een gebroken arm ga je naar de dokter. Die zet hem en gipst hem in. Trauma’s kun je zien als emotionele breuken. Je weet niet hoe je die traumatische gevoelens met anderen kunt delen. Je komt alleen te staan. Het breekt je op. Bij To be Me wordt de breuk gezet en de verbinding hersteld. De verbinding met jezelf en met de ander.

Ik ben ervan overtuigd dat als je hebt ervaren HOE je trauma’s kunt verwerken, dat je dan als mens bent toegerust om het te gaan toepassen. Dat betekent dat je niet ieder trauma met een coach of therapeut hoeft uit te diepen. Dat maakt dat To be Me overwegend korte trajecten op maat aanbiedt.

Wilt u meer informatie?

To be Me

Ieder mens is het waard, om in vrijheid zichzelf te zijn. Coaching bij To be Me is investeren in die vrijheid. Niet praten over, maar de ervaring HOE het anders kan, word je aangereikt.