Workshop Agenda

Dagworkshop Prenatale Opstellingen 

Zaterdag 18 november 2023

   Gegeven door Joke Lamers 

Iedereen is welkom die last heeft gehad van zijn eigen levensbegin, of een kind heeft die heling kan gebruiken op deze primaire levensfase. Met een Prenatale Opstelling worden primaire verbindingen hersteld, hulpbronnen geoptimaliseerd en fundamenteel herstel ingezet.

Voor iedere therapeut of coach is het een meerwaarde om de impact van de Prenatale tijd op het leven te verkennen. Op deze dagen ervaar je de helende kracht van deze bijzondere vorm van systemisch werk.

               Voor de geboorte liggen waardevolle sleutels voor herstel

Voorbeelden van vroege trauma’s: Geadopteerd zijn. Complicaties bij de geboorte. Bijv: Navelstreng om de nek. Vroeggeboorte. Keizerssnede. Stuitligging. Geboren na een beladen zwangerschap.  Verlies van dierbaren in of buiten de buik (rouw). Tweelingen-thematiek. Alleengeboren tweelingenthematiek. Hoge bloeddruk van de moeder. Zwanger-schapsvergiftiging. Medicijnen, drugs, alcohol. Stress van de ouders. Oorlog. Tweede of derde generatiethematiek. Genderthematiek (bv. ze wilden een meisje, je bent een jongen). 

In de Prenatale Opstelling staat het ongeboren kind centraal. En wordt alles in het werk gesteld om de prenatale tijd en de persoonlijke hulpbronnen te optimaliseren. *De hulpbronnen worden op de ongeboren vrucht afgestemd. Dat maakt zelfstandig, vrij en blij en bekrachtigt de zin om geboren te worden, de levenslust. De aanwezigheid van de ouders is een belangrijke voorwaarde voor optimale ontwikkeling van de ongeborene. 

*De hulpbronnen zijn: De placenta  – voor Voeding  De navelstreng – voor Flow  Het huidsmeer – voor Veiligheid  Vruchtwater – voor Vrijheid van bewegen en het Vruchtvlies – voor Verbinding door communicatie van binnen- en buitenwereld. 

Voeding, Flow, Veiligheid, Vrijheid en Verbinding; Ik noem ze de 5 Feeën. En daarmee is meteen de sprookjesachtige kracht van deze hulpbronnen aangestipt.

Je zou kunnen stellen dat in de buik het script wordt geschreven voor de geboorte, en dat daar de basis ligt voor het epos van het leven. De Prenatale Opstelling biedt kans om dit script, met terugwerkende kracht, te herschrijven. Dit leidt tot basaal herstel en een solide fundament om je blauwdruk te gaan leven.

Praktisch: Het is fijn om prettig zittende kleding te dragen. 

            Eitje   Cel Splitsing   Fetus   Grotere Fetus                      

Prijs:       80 Euro    voor deelname aan de workshop

                200 Euro  voor deelname mét persoonlijke Prenatale Opstelling van 2 uur

                Voor de lunch dien je zelf zorg te dragen. Koffie, thee en hapjes inbegrepen.

Waar:      Centrum aan het Spaarne, Spaarne 112A in Haarlem, ruimte 6, bel 6

Datum:   Zaterdag 18 november 2023

Tijd:        Van 9.00 uur tot 17.30. Uitloop tot 18.00 uur     

Meer info op www.tobeme.nl.  Groepsgrootte maximaal 10 deelnemers 

Aanmelden: Bel Joke Lamers  06-40562790 of mail  info@tobeme.nl    

Het is ook mogelijk om de Opstelling individueel te boeken