Voice Dialogue

Ontwikkelen in de breedte
Van overleven naar Leven
In balans komen

  • Als je een denker bent en vnl. in je hoofd zit, dat is spelen hoogstwaarschijnlijk een minder bekende hoedanigheid
  • Als je altijd klaarstaat voor anderen en zelf per definitie op de laatste plaats komt, dan is geven een overlevensmechanisme en ontvangen onderontwikkeld
  • Als je innerlijke criticus (zelfkritiek) overheerst, kun je in balans komen met zelf-liefde
  • Als je je eigen creatieve flow en power kent en je toch elke keer klein en onbeduidend presenteert, dan is er sprake van onmacht en een blokkade op je kracht. Dan is jezelf klein maken het overlevingsmechanisme en in je kracht staan niet vrij.
  • Als je innerlijk kind om aandacht blijft vragen, dan zullen je innerlijke ouders niet adequaat de zorg geven die jouw innerlijke kind behoeft

Voice Dialogue is een prachtige methode om overlevingspatronen te belichten en te waarderen, met als volgende stap de balans herstellen. Aandacht voor je sterke punten én je blinde vlekken, voor zon en schaduwkanten, zodat je met respect voor de dualiteit, uit kunt stralen wie je bent.

Hoe

Overlevingsmechanismen zijn persoonlijke kwaliteiten die zeer sterk zijn ontwikkeld in de jeugd, om optimale aandacht en liefde te krijgen. Het zijn kwaliteiten waarmee je je hebt geìdentificeerd. Voorbeelden zijn: perfectionisme, bemiddelen, pleaser-gedrag, rationaliseren, prestatie leveren, hard werken. Ook ziekte kan een overlevingsmechanisme zijn, als je als kind alleen aandacht kreeg als je ziek was.

Het zijn de overlevingsmechanismen, waarmee haarscherp werd ingeschat wat gewaardeerd en wat afgekeurd werd, die aangepast gedrag hebben opgeleverd. Aangepast in deze zin is niet slechts gehoorzaamheid. Rebellie is ook aanpassing, doordat het reactief gedrag is. Een eenzijdige ontwikkeling, die soms niet meer volstaat.

In een Voice Dialogue sessie nodig je dat deel van jezelf uit, dat destijds de waarborg was voor optimale overleving en gaat ermee in gesprek. Hierdoor kun je het achterliggende belang van die kwaliteit zien in het tijdsbeeld en komt er ruimte voor kwaliteiten die daardoor niet voldoende zijn ontwikkeld. Je gunt jezelf hiermee een meer evenwichtige persoonlijke ont-wikkeling.

Je kunt alle thema’s uitwerken met Voice Dialogue. Het verkennen van de schaduwkanten van het leven, innerlijk kind werk, power-issues, in je kracht staan, etc.

Voice Dialogue is bij uitstek een prachtige tool om de ouder-kind thematiek te belichten. Welke rol hebben je ouders in je leven hebben gespeeld en past het je hoe dat je in je volwassen leven doorwerkt? Is je ouder ouder voor je geweest, of heb je niet voldoende ouderlijke steun van hen gekregen. Het kan zelfs het geval zijn geweest dat je als kind ervaren hebt, dat je meer voor je ouders moest zorgen dan andersom. Dan is de kans groot dat het niet gemakkelijk voor je is, om hulp te krijgen als je dat nodig hebt. Die dynamiek helder krijgen kan zeer veel opleveren.