Gevoel en emotie

Voelen is een bestaansrecht

Indien elk deel van het lichaam naar waarde geschat wordt, kan een mens als één geheel functioneren. Dan pas kun je werkelijk gaan staan voor wie je bent en wat je doet, zonder alle ja-maar’s, alsen en had ik maars. De laatste drie zijn zinloos; niet gedragen door de zintuigen. Ze brengen je uit het hier en nu. Een mens uit één stuk, handelt in vrijheid, bewegingsvrijheid; niet opgelegd door anderen, maar vanuit kloppende besluitvoering. Als je zinnig bezig bent mag je fouten maken en leer je daarvan; meer kan je niet doen. Dan weet je dat jouw waarheid het uitgangspunt is voor heldere communicatie. Die waardigheid maakt je mooi. http://bit.ly/VBB_JokeLamers

Om je eigen gevoelens te kunnen waarderen dienen deze bevestigd te zijn (van buitenaf). Als dat in je leven onvoldoende is gebeurd, ben je niet voldoende gekend in wie je bent en zul je je niet snel laten kennen. Er ontstaan blokkades. Dat geldt zeker ook voor emoties; Emoties treden op als er sprake is van zeer heftige gevoelens en hebben als doel om het gevoel weer in balans te brengen. Reeds de mate van veiligheid in de baarmoeder en het geboorteproces zijn verantwoordelijk voor een basis van bevestiging.

In contact met de behandelaar wordt je bij de To be Me bevestigd in wie je bent. Het normale leven biedt voldoende oefenstof om het je eigen te maken.

To be Me is in mijn ogen geen methode die alleen ingezet moet worden als er medische problemen zijn, ik zie het meer als een gezonde investering in je levensgeluk. Het is een zeer zinnige verkenning en bevestiging van je eigen kwaliteiten. Misschien dat sommige mensen dit inzicht van nature in huis hebben (ik ken iemand die in 4 keer zijn rijbewijs heeft gehaald), het zijn de uitzonderingen.

Iedere volwassene heeft de verantwoording voor zijn eigen gevoel!

Emoties dienen geuit en losgelaten te worden

Een virusscan voorkomt dat een computer aangetast wordt en een drivecleaner schoont onregelmatigheden op. De manier waarop er met de computer wordt omgesprongen is medebepalend of de computer optimaal blijft functioneren.

Een mens loopt in zijn leven ongetwijfeld ook van alles op, waardoor zijn functioneren wordt beïnvloed. Opschonen op zijn tijd en bewust zijn hoe je met jezelf omgaat doen wonderen.

Emoties bestaan naar mijn mening om het gevoelsmatige evenwicht te herstellen. Als emoties niet geuit worden, kan een emotie zich vastzetten in het lichaam. Het heeft een afsluiting tot gevolg, waardoor stapeling kan optreden. Veelal onbewust. Ziekte en psychische stoornissen kunnen hiervan het gevolg zijn.

Onverwerkte psychische en emotionele ballast werkt door in relaties en in hoe je in de wereld staat. Het is bepalend voor je wereldbeeld.

Ik ben ervan overtuigd dat je onverwerkte lading gratis en voor niets aan je kinderen doorgeeft.

Als het verleden lastig is om te verteren; doe er iets aan!