To be Me, is the best I can be

Als coach maak ik gebruik van verschillende technieken en methoden, die allen tot doel hebben om je meer vertrouwd te maken met de taal van je lichaam. In een introductiegesprek wordt gekeken naar je vraagstelling en een passende vorm. Een nieuwe aanwinst in het behandelpakket is de blauwdrukbenadeling, waarin je bekrachtigd wordt in je wezenlijke zijn, zodat je je blauwdruk kunt gaan leven en je mogelijkheden ten volle benutten

Wat is je hulpvraag?

Soms zul je een duidelijk beeld hebben waarvoor je komt en welke behandelvorm jouw voorkeur heeft. Het komt ook voor dat ik naar aanleiding van ons gesprek een voorstel doe voor behandeling waarbij er verschillende methodes ingezet worden. Alles om je zo goed mogelijk te begeleiden om inzicht te krijgen in je gevoel.

Hieronder staan de basismethoden waar ik gebruik van maak. Daarnaast maak ik actief gebruik van de methode van Focussing, Familieopstellingen (Systemisch werk individueel) en visualisatietechnieken als dat passend is binnen een behandeltraject. In de Blauwdrukbehandeling ervaar je de stroom van energie door je lichaam heen en rondom je lichaam. Deze behandeling maakt je energieveld vrij, waardoor je je blauwdruk kunt gaan leven en je mogelijkheden ten volle kunt benutten.

Is er sprake van een emotioneel trauma opgelopen in de tijd voor-, tijdens- of na de geboorte (een ETB), dan kan een Prenatale Opstelling een opening bieden om met terugwerkende kracht de prenatale hulpbronnen te activeren en te eren. Dit kan enorme doorbraken geven.

IMG00847-20120326-0927 Het lichaam, de levenstempel van de ziel                              

 

Haptonomie

Laat je voelen wie je bent. (Ontwikkeld door Frans Veldman senior)

De Helende reis

Herstelt blokkades uit de diepte, zodat je je weer volledig kan verbinden met de stroom van het leven. (Ontwikkeld door Brandon Bays)

Voice Dialogue

Geeft inzicht in de breedte. Door je overlevingskwaliteiten te leren kennen en ruimte te maken voor verstoten kanten of de kwaliteiten die slechts rudimentair ontwikkeld zijn, valt het oordeel weg en kan je je volledig ontplooien. (Ontwikkeld door Hal Stone en Sidra Winkelman)

Blauwdrukbehandeling

Bekrachtiging van de persoonlijke blauwdruk in alle facetten die we als mens tot onze beschikking hebben, waardoor je meer kunt gaan leven zoals het bedoeld is. (Ontwikkeld door Joke Lamers in 2011)

Theta- healing

Het vrij maken van belemmerende overtuigingen die ten grondslag liggen aan de klachten die je hebt, zodat de healing optimaal kan inwerken: Overtuigingen die je kunt hebben opgebouwd tijdens je leven, kunt hebben meegekregen uit de lijn van je ouders (genetische overtuigingen), die in je historische pakket zitten of overtuigingen die je ziel belasten. In een thetahealing breng je deze overtuigingen aan het licht om ze vervolgens te ontmantelen. Deze overtuigingen doen geen recht aan wie je wezenlijk bent. (Ontwikkeld door Vianna Stibal)

Prenatale Opstelling ( ontwikkeld door Joke Lamers in 2013)

iPhone 894

In een Prenatale Opstelling (het opstellen van de baarmoedertijd) worden de prenatale elementen opgesteld, naast ouders en kind; de placenta. navelstreng, huidsmeer, vruchtwater en vruchtvliezen. Dit zijn de lichaamseigen hulpbronnen, ontwikkeld vanuit de bevruchte eicel zelf, die zorg dragen voor optimale groei en ontwikkeling. Als deze elementen optimaal kunnen worden ingezet voor het ongeboren kind, dan is dat de best mogelijke voorbereiding op de geboorte. In deze opstelling wordt daarbij stilgestaan, de verschuivingen die in een Prenatale Opstelling worden aangebracht hebben basale veranderingen tot gevolg.

Een Prenatale Opstelling kan worden gedaan als uw kind een huilbaby is, als het kind geboren is met de navelstreng om de nek, gereanimeerd is, te vroeg is geboren, als de relatie tussen de vader en de moeder schipbreuk heeft geleden, als er emotioenel tweelingthematiek speelt, bijv. een tweelinggeboorte waarbij één van de twee overleden is, of het verdwenen tweeling syndroom, waarbij de baby als meerling is geboren, maar ale éénling ter wereld is gekomen, bij medicijn of drugsgewenning van het ongeboren kind.( Morfine of harddrugs bijv.), als er sprake is geweest van een postnatale depressie van de moeder, als er nooit warmte of steun is ervaren vanuit de ouders.

Een prenatale Opstelling kan worden gedaan voor jezelf, of voor je kind. Ook als het kind al volwassen is. In de prenatale tijd was je als ouder verantwoordelijk voor het welbevinden van jezelf en de baby. Ook met terugwerkende kracht kun je stilstaan bij de basale voorwaarden voor het nieuwe leven.

 

                                                       Nieuw!

Avondcursus Lichaamswijsheid

Vijf inspirerende avonden voor persoonlijke ontwikkeling. Met behulp van Focussing, Voice Dialogue, Visualisatietechnieken, Healingen, Haptonomie, Droomwerk, Creativiteit en mantra's zingen wordt de lichaamswijsheid aangesproken. Ben je niet blij met jezelf, kom. Ben je onzeker over jezelf, vergeet je jezelf, neem je jezelf niet serieus, vind je jezelf overgevoelig, ben je hooggevoelig, voel je je niet vrij in gezelschap, we gaan spelen met de mogelijkheden van jou, met behulp van lichaamsinformatie, om meer vrij de beschikking te krijgen over je persoonlijke talenten. De intentie voor deze reeks avonden is om samen stil te staan bij het levenspad dat we gaan. Naar elkaar te luisteren, elkaar te ondersteunen en te bevestigen. Waar mogelijk elkaar te helpen om hobbels te nemen, belemmerende overtuigingen los te laten en blinde vlekken boven tafel te krijgen.   Mijn naam is Joke Lamers, ik hou me al 35 jaar bezig met de psyche en het lichaam. Ik ben een gedegen opgeleide begeleider. Naast individuele coaching in mijn praktijk To be Me voor levensvrijheid door lichaamswijsheid, zou ik mijn brede kennis nu ook graag in groepsvorm aanbieden.  In maart 2016 is mijn eerste boek uitgekomen: Kloppend in je vel.  bit.ly/VBB_JokeLamers.

Data: 3 maart, 31 maart, 14 april, 5 mei en 26 mei

Vijf vrijdagavonden van 19.30 tot 22.30

Kosten 100 Euro

Plaats: Centrum aan het Spaarne,  Spaarne 112A, ruimte 6, bel 6

 

Dagworkshop Prenatale Opstellingen

Zaterdag 3 maart, 31 maart en 26 mei

 

Inschrijving voor nieuwe workshops Prenatale Opstellingen nu mogelijk

Centrum aan het Spaarne, Spaarne 112A, ruimte 6, bel 6   

Met Joke Lamers

 Kosten:    150 Euro voor deelname met persoonlijke prenatale opstelling

                50 Euro  voor deelname als representant

In een prenatale opstelling stel je je vader en moeder en jezelf op en je persoonlijke hulpbronnen. De persoonlijke hulpbronnen zijn  placenta, navelstreng, huidsmeer, vruchtwater en vruchtvlies. Je persoonlijke hulpbronnen staan in principe volledig in dienst van jouw groei en ontwikkeling tot volwaardig mens. Ze zijn ontwikkeld uit de bevruchte eicel en zijn dus lichaamseigen materiaal. Het inzetten van deze hulpbronnen, die levenslang tot je beschikking staan, maakt je onafhankelijk.

De placenta staat voor voeding, de navelstreng voor aan- en afvoer en daarmee voor de flow, het huidsmeer voor bescherming, vruchtwater voor bewegingsvrijheid en het vruchtvlies voor communicatie met de buitenwereld.

               IMG 0192

Als al deze elementen optimaal tot hun recht komen dan kun je in vrijheid jezelf zijn. Dat  kun je met een prenatale opstelling basaal verkennen. Ouders hebben een hele belangrijke rol om optimale voorwaarden te scheppen, zodat de natuur zijn werk kan doen.

Ruim een jaar heb ik intensief gewerkt met prenatale optellingen individueel. Ik heb kleine en grote wondertjes meegemaakt. Als ouders de opstelling deden voor één van hun kinderen, omdat die met complicaties ter wereld was gekomen, dan zagen ze wezenlijke veranderingen optreden in het kind. Als volwassenen een opstelling deden van hun eigen prenatale tijd, dan kregen ze inzichten in de intenties van hun ouders, de blokkades van hun ouders en oude wrok kon zomaar verdwijnen. Als het vruchtvlies, verantwoordelijk voor de communicatie de buitenwereld niet vertrouwde, dan kon er een ongezonde controle worden uitgeoefend ter bescherming, die dominant te noemen is. Door verschuivingen binnen het systeem kon de buitenwereld anders worden ervaren. Het huidsmeer kon de functie van bescherming weer opnemen, het vruchtvlies weer gaan communiceren in plaats van domineren. En het zelfvertrouwen kon natuurlijk groeien. Verlies van tweelinghelften werd verwerkt, ongelijke voeding van tweelingen werden gecorrigeerd en contacten werden hersteld en harmonischer. Ik ben geraakt door de prachtige verschuivingen die zo basaal door het veld van energie als toverkracht worden uitgedragen, en ik ben er aan toe om dit te gaan delen met meer mensen. Ik vind het een hele eer om dit te delen. Het voelt ook als mijn missie om dit te doen. Ik ben van mening dat Emotionele Trauma’s opgedaan in de Babytijd (ETB’s) niet de aandacht krijgen die ze behoeven, waardoor de oorspronkelijke trauma’s vanuit het onderbewuste een storende invloed kunnen blijven uitoefenen. Een klein voorbeeld is de rouwprocessen in de buik. Het is bekend dat 1 op de 10 baby’s zijn leven in de buik begint als een meerling. 1 op de honderd wordt geboren als een meerling. Dat betekent dat 9 van de honderd baby’s mogelijk een eenzaam rouwproces  hebben doorgemaakt. Zou zomaar een diepe eenzaamheid of een neiging tot depressie kunnen verklaren. Een ander klein voorbeeld is de navelstreng om de nek bij de geboorte. Een kind wordt dan bijna gewurgd. Er wordt onvoldoende (of geen) aandacht besteed aan de angst die de pasgeborene mogelijk heeft doorgemaakt. Als je erbij stilstaat is het niet onlogisch dat het kind dit dient te verwerken.

 In een prenatale opstelling word gekeken wat er nodig is om de hulpbronnen optimaal in te kunnen zetten. De ouders zijn hier voorwaardelijk. Als zij het kind niet willen of niet accepteren, dan werkt dit door in de hulpbronnen.

 Ik vind het een fascinerend  gegeven dat ieder ongeboren kind en iedere pasgeboren baby  volledig afhankelijk is, maar alleen als aan de behoeften niet wordt voldaan gaat het kind zich pas afhankelijk voelen van de ouders, en gaan de voelsprieten teveel naar buiten staan en wordt de last van hooggevoeligheid geactiveerd.

 Bij een prenatale opstelling is de doelstelling dat je zelf centraal komt te staan en dat je hulpbronnen optimale hulp bieden.  Dat maakt vrij. Ik ben ervan overtuigd dat in de buik het script wordt geschreven voor de geboorte, en dat daar de basis ligt voor het epos van je leven.

 21 december, de langste nacht en de kortste dag. Ik vond het een passende dag om deze workshop te geven. Een rituele dag om stil te staan bij de terugkeer van het licht.

 Praktisch: Het is fijn om prettig zittende kleding te dragen.

 Koffie en thee zijn inclusief. Lunch dien je zelf zorg voor te dragen.