To be Me, is the best I can be

Voor wie? Voor iedereen die trauma's wil verwerken
 
Je kunt een trauma hebben opgelopen door allerlei levensomstandigheden. Trauma's ontstaan als je de gevoelens die bij een bepaalde situatie opkomen niet kunt verwerken. Je bent jezelf niet meer. Denk aan : Scheidingstrauma's, Ziekenhuistrauma's, Geboortetrauma's, Trauma's door geweld; Trauma's door lichamelijke of psychische pijn, ongevallen, schrik, fobieën.
 
Wat er gebeurt bij een trauma, is dat je je afgesneden voelt van wie je werkelijk bent en daardoor ook van anderen. Als je je herkent in één van de onderstaande zinnen, kom dan voor behandeling, want
 
To be Me is dé manier om te leren je gevoel
te herkennen, erkennen en optimaal in te zetten,
zodat je waar-, wanneer- en met wie dan ook,
in iedere situatie eenvoudig jezelf kunt zijn.
 
0025
 
- als je helemaal klaar bent met hoe je in het leven staat en alleen weet dat je het anders wilt
- als je je eigen gevoel niet vertrouwt en heel veel in je kop zit ( onrust in je hoofd)
- na een historie van ziekenhuisopnames, voor emotionele verwerking van het doorgemaakte leed
- als je beter voor anderen zorgt dan voor jezelf
- als je je nooit volwassen hebt gevoeld en andersom, als je nooit kind hebt kunnen zijn
- bij bekkenbodem problematiek, om je eigen basisgevoel helder te krijgen, voor het bekrachtigen
  van je potentieel
- als je de bestuurder wilt zijn van je eigen levensgeluk
- als je niet lekker in je vel zit
- als je een magneet bent voor problemen
- als je altijd koude handen en voeten hebt
- als je altijd bezig bent met wat anderen van je zullen denken
- bij vage klachten waar je helderheid in wilt krijgen
- als je boos blijft of blijft hangen in andere emoties
- als je psychische of lichamelijke klachten hebt
- als oude trauma’s je leven blijven overschaduwen, zoals bijv. gepest op school of zware jeugd
- als je last hebt van ondermijnende zelfveroordeling en sabotage, zoals bijv: Ik ben dom of dik
bij last van hooggevoeligheid
 
Foto0134
 
- bij last van hoogbegaafdheid
- als je in relaties elke keer weer tegen jezelf aanloopt
- als je moeite hebt met autoriteit
- bij tweede generatie problematiek (bijvoorbeeld Indo-problematiek),
  doorgegeven emoties van ouder op kind
- als het leven gecompliceerd is