To be Me, is the best I can be

Vergoeding voor lichaamsgerichte therapie vanuit de aanvullende verzekering
 
logo nvpa
Ik ben lid van:
Het NVPA. Het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen.
Lidnummer -100898
Het TBNG. Stichting Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg.
Licentienummer: 204279R
 
 
 
 
AGB-code therapeut: 94-010025  
AGB-code praktijk 94-58215
 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50551078
 
De behandelingen worden meestal geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering