To be Me, is the best I can be

Optimale ontwikkelingskansen

Ieder kind heeft zijn eigen karakter.

De één praat graag en veel, de ander is bedachtzaam.

Sommige kinderen zijn heel onderzoekend, anderen kijken eerst de kat uit de boom.

IMG00017-20100921-1450Het ene kind houdt van spelletjes, de ander meer van kattenkwaad.

Een kind kan hoge eisen stellen aan zichzelf, zich meten aan zijn vriendjes.

Er zijn ook kinderen die hoe dan ook hun eigen gang gaan.

Je gunt ieder kind alle ont-plooiingskansen.

Je gunt een kind een ont-wikkeling tot stralende volwassene.

Je gunt een kind een goede kans.

Ik gun de ouders dat ze de kansen die er zijn herkennen. 

In dit geval heb ik het over de kans om het voorwoordelijke prille gevoel te herkennen en te erkennen. Mogelijke samenhang te zien tussen voorwoordelijk emotioneel trauma met de ontwikkeling van het kind of de persoon, waardoor, wanneer nodig, gezocht kan worden naar een passende manier om de initiële lading te verwerken en los te laten.