To be Me, is the best I can be

Wat heeft een baby nodig om deze emotionele lading los te laten?

Voor je het weet is de babyperiode voorbij, is alles uit het bewuste geheugen gewist en zijn ze over de basisstuipjes heen gegroeid. Bewuste geheugen, ja.

De vraag blijft, wat het lichaamsgeheugen ermee doet; hebben ze het losgelaten of wordt het de emotionele blauwdruk en het onbewuste basisscript voor de levensweg van deze mens. 

In mijn historie als therapeut ben ik het regelmatig tegengekomen dat er regressie plaatsvindt tot voor de geboorte. Herinneringen met grote emotionele lading uit deze basale ontwikkelingstijd, lagen dan niet alleen passsief opgeslagen in het lichaam, veelal hadden ze ook een bepalende invloed op de levensloop van deze persoon.

Mijn vraag is hoe- en óf emotionele belevenissen in deze taalloze tijd bepalend kunnen zijn voor het levensgeluk en de emotionele ontwikkeling van een mens. Tot mijn verbazing is er weinig algemene literatuur over. Daarom wil ik een boek schrijven over de mogelijke gevolgen van emotionele piekervaringen voor, tijdens of net na de geboorte, om zo het onderwerp onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Dit kan naar mijn idee bijdragen aan het herstel van een gezonde ontwikkeling van de eigenwaarde van een mens.